Ají Mirasol Natural Seco

99,00

Ají Mirasol Natural Seco is a premium, all-natural, dried chili pepper from Peru. It is a mild-medium heat pepper with a unique flavor profile that is perfect for adding a kick to any dish. It is a great source of vitamins and minerals, and is low in calories and fat. It is also gluten-free, non-GMO, and has no added preservatives or artificial colors. Ají Mirasol Natural Seco is the perfect way to add flavor and heat to any dish without sacrificing nutrition.
AJí Mirasol Natural Seco je prvotřídní, přirozený, sušený chili pepř z Peru. Je to mírný mediální tepelný pepř s jedinečným profilem chuti, který je ideální pro přidání kopu do jakéhokoli jídla. Je to skvělý zdroj vitamínů a minerálů a má nízký obsah kalorií a tuku. Je také bezlepkový, bez GMO a nemá žádné přidané konzervační látky ani umělé barvy. AJí Mirasol Natural Seco je perfektní způsob, jak přidat chuť a teplo do jakékoli misky bez obětování výživy.

Out of stock