Amanda Yerba Mate Orgánica 500g

269,00

EN – Experience the pure taste of Argentina with Amanda Organic Yerba Mate 500g. Sourced from organic yerba mate plantations, this premium blend offers a rich and flavorful experience. Enjoyed traditionally in South America, yerba mate is known for its natural energy boost and numerous health benefits. Perfect for a morning pick-me-up or an invigorating drink anytime.

CZ – Poznejte čistou chuť Argentiny s Amanda organickým Yerba Mate 500g. Získávaný z bio plantáží yerba mate, tato prémiová směs nabízí bohatý a chutný zážitek. Ideální pro ranní osvěžení nebo povzbuzující nápoj kdykoli.

11 in stock

Ingredients: Organic yerba mate leaves.

Ingredience: Listy organického yerba mate.

Weight 0,500 kg