Amazonia Jugo de Tamarindo 330ml

69,00

EN – Amazonia Jugo Tamarindo 330ml is a delightful tamarind juice drink, perfect for quenching your thirst and enjoying a unique tropical flavor. This beverage captures the rich, tangy taste of tamarind, making it a refreshing choice for any time of day. It can be enjoyed on its own, over ice, or mixed with other juices and spirits to create delicious cocktails. Experience the exotic taste of Amazonia Tamarind Juice.

CZ – Amazonia Jugo Tamarindo 330ml je lahodný tamarindový nápoj, ideální pro uhašení žízně a vychutnání si jedinečné tropické chuti. Tento nápoj zachycuje bohatou, nakyslou chuť tamarindu, což z něj činí osvěžující volbu pro kterýkoli denní čas. Může být konzumován samotný, na ledu nebo smíchán s jinými džusy a lihovinami k vytvoření lahodných koktejlů. Zažijte exotickou chuť Amazonia Tamarindového džusu.

89 in stock

Ingredients: 30% fruit content. Source of vitamin C.

Ingredience: 30 % obsahu ovoce. Zdroj vitaminu C.

Weight 0,348 kg