América Maíz Morado

155,68

17 in stock

EN- Purple Corn is a variety of corn with a characteristic deep purple coloration, native to Latin America, particularly the Andean region. This corn is distinguished by its high content of anthocyanins, antioxidant compounds that give it its distinctive color and are believed to have health benefits. It is commonly used in the cuisine of various Latin American countries, in both savory and sweet dishes, and is appreciated for its unique flavor and nutritional properties.

CZ- Fialový kukuřice je odrůda kukuřice s charakteristickou hlubokou fialovou barvou, pocházející z Latinské Ameriky, zejména z andského regionu. Tato kukuřice se vyznačuje vysokým obsahem anthokyanů, antioxidantů, které jí dodávají její charakteristickou barvu a které se předpokládá, že mají zdravotní výhody. Je běžně používána v kuchyni různých zemí Latinské Ameriky, jak ve slaných, tak sladkých pokrmech, a je ceněna pro svou jedinečnou chuť a nutriční vlastnosti.

Weight 0,500 kg