Baldom Oregano Molido 90g

109,00

EN – Oregano (Origanum vulgare) is one of the most commonly used herbs in Dominican cuisine. Unlike most other herbs, dried oregano leaves have a stronger flavour than fresh. Oregano is mainly used in beef dishes and as an ingredient in sofrito. It is also said to give goat meat a particularly delicious flavour if the goats have grazed on wild oregano bushes.

CZ – Oregano (Origanum vulgare) je jednou z nejčastěji používaných bylinek v dominikánské kuchyni. Na rozdíl od většiny ostatních bylin mají sušené listy oregana silnější chuť než čerstvé. Oregano se používá hlavně v pokrmech z hovězího masa a jako přísada do sofrita. Říká se také, že dává kozímu masu obzvláště chutnou chuť, pokud se kozy pásly na keřích divokého oregana.

12 in stock

Ingredients: Ground Dominican oregano. 100% natural.

Ingredience: Dominikánské mleté oregano. 100% přírodní.

Weight 0,118 kg