Barao Erva Mate Chimarrao 500g

179,00

EN – Barao Erva Mate Chimarrao is a traditional Brazilian herbal tea, renowned for its rich flavor and energizing properties. Sourced from the finest maté leaves, it is a beloved beverage enjoyed throughout Brazil and beyond. Perfect for boosting energy levels and enhancing mental focus, this Chimarrao is best prepared in a traditional gourd and sipped through a metal straw. Experience the authentic taste of Brazil with Barao Erva Mate Chimarrao.

CZ – Barao Erva Mate Chimarrao je tradiční brazilský bylinkový čaj, proslulý svou bohatou chutí a povzbuzujícími vlastnostmi. Získáván z nejkvalitnějších listů maté, je oblíbeným nápojem po celém Brazílii i za jejími hranicemi. Ideální pro zvýšení energie a zlepšení mentálního zaměření, tento Chimarrao se nejlépe připravuje v tradiční dýně a popíjí se pomocí kovové slámky. Zažijte autentickou chuť Brazílie s Barao Erva Mate Chimarrao.

8 in stock

Ingredients: 100% maté leaves (Ilex paraguariensis).

Ingredience: 100% listy maté (Ilex paraguariensis).

Weight 0,500 kg