Chicha de Jora 1l

219,00

EN – Chicha de Jora 1L from Peru is a traditional fermented corn drink enjoyed throughout the Andean region. Made from fermented maize, it offers a mildly sweet and slightly tangy flavor profile with earthy undertones. This ancient beverage is often consumed during festivities and social gatherings, and it can be served chilled or at room temperature.

CZ – Chicha de Jora 1L z Peru je tradiční kvašený nápoj z kukuřice, oblíbený po celé andské oblasti. Vyrobený z fermentované kukuřice, nabízí mírně sladkou a lehce kyselou chuť s zemitými podtóny. Tento starodávný nápoj se často konzumuje během slavností a společenských setkání a může být podáván chlazený nebo při pokojové teplotě.

9 in stock

Ingredients: 100% natural. Fermented jora corn juice, afua, sugar, cinnamon and cloves.

Ingredience: 100% přírodní. Fermentovaná kukuřičná šťáva, afua, cukr, skořice a hřebíček.

Weight 1,462 kg