Coexito Chocolatera 1,5L

289,00

EN – A “chocolatera” is a traditional Colombian device resembling a cylindrical or slightly conical coffee pot, used specifically for preparing hot chocolate. It features a lid with a hole through which a stirring stick (molinillo) is inserted to mix the chocolate mixture circularly, ensuring a rich and frothy texture.

CZ – Chocolatera je tradiční kolumbijské zařízení připomínající válcovitou nebo mírně kuželovitou kávovou konvičku, určené speciálně k přípravě horké čokolády. Má víko s otvorem, skrz který je zasunován míchač (molinillo), aby se čokoládová směs míchala kruhovým pohybem, což zajišťuje bohatou a pěnivou konzistenci.

5 in stock

Weight 0,232 kg