Lol-Tun Ancho Paste 250g

119,00

EN – Lol-Tun Ancho Paste is a versatile Mexican condiment made from dried ancho chili peppers. With its rich and smoky flavor, it’s perfect for adding depth to sauces, marinades, and soups.

CZ – Lol-Tun Ancho Paste je všestranný mexický přísadek vyrobený z usušených paprik ancho. S jeho bohatou a dýmovou chutí je ideální pro přidání hloubky do omáček, marinád a polévek.

14 in stock

Weight 0,250 kg