Hierbas Manzanilla 50g

40,00

EN – Chamomile herbs are cherished for their calming and soothing properties. Sourced from the finest chamomile flowers, this herbal blend is perfect for brewing relaxing teas or creating aromatic sachets for bedtime rituals. Whether you’re looking to unwind after a long day or promote better sleep, chamomile herbs offer a natural solution. Embrace tranquility with these fragrant chamomile herbs.

CZ – Bylinky šalvěje jsou oceňovány pro své uklidňující a relaxační vlastnosti. Získávané z nejkvalitnějších květů šalvěje, tato bylinková směs je ideální pro přípravu relaxačních čajů nebo pro vytvoření aromatických sáčků pro večerní rituály. Ať už hledáte odreagování po dlouhém dni nebo podporu lepšího spánku, bylinky šalvěje nabízejí přirozené řešení. Objevte klid s těmito voňavými bylinkami šalvěje.

17 in stock

Ingredients: Dried chamomile flowers.

Ingredience: Sušené květy šalvěje.

Weight 0,050 kg