Coexito Panelin 4und 454g

89,00

PANELIN 4und x 454gr COEXITO is a high-quality, multi-purpose paneling solution that offers superior durability and strength. It is made from a combination of wood and plastic, making it resistant to moisture, fire, and other environmental factors. Its unique design allows for easy installation and maintenance, while its lightweight construction makes it easy to transport and install. Its unique selling points include its superior strength and durability, easy installation and maintenance, and lightweight construction.
Panelin 4und x 454gr Coexito je vysoce kvalitní, víceúčelové obložení, které nabízí vynikající trvanlivost a sílu. Vyrábí se z kombinace dřeva a plastu, což způsobuje, že je odolný vůči vlhkosti, ohni a jiným faktorům prostředí. Jeho jedinečný design umožňuje snadnou instalaci a údržbu, zatímco jeho lehká konstrukce usnadňuje přepravu a instalaci. Mezi jeho jedinečné prodejní body patří jeho vynikající síla a trvanlivost, snadná instalace a údržba a lehká konstrukce.

8 in stock

Weight 0,454 kg