Amafil Polvilho Azedo Premium 1Kg

219,00

EN – Elevate your culinary creations with Amafil Premium Sour Cassava Starch (Polvilho Azedo) 1kg. Crafted for perfection, this premium ingredient adds a unique sour touch to your recipes, ensuring a delightful and distinctive flavor. Discover the excellence of Amafil in every dish.

CZ – Zvýšte kvalitu svých kulinářských kreací s Amafil Premium Kyselým škrobem z manioku (Polvilho Azedo) 1kg. Vytvořen pro dokonalost, tento prvotřídní ingredience přidává do vašich receptů jedinečný kyselý nádech, zajišťující lahodnou a výraznou chuť. Objevte excelenci Amafil v každém.

53 in stock