Rosamonte Mate Tea Yerba Mate 500g

239,00

EN –  Enjoy the authentic taste of Argentina with Rosamonte Yerba Mate 500g. Sourced from premium yerba mate plantations, this blend offers a rich and bold flavor. Known for its natural energy boost and numerous health benefits, yerba mate is perfect for starting your day or as an afternoon pick-me-up.

CZ – UĹľijte si autentickou chuĹĄ Argentiny s Rosamonte Yerba Mate 500g. ZĂ­skávanĂ˝ z prvotřídnĂ­ch plantáží yerba mate, tato smÄ›s nabĂ­zĂ­ bohatou a robustnĂ­ chuĹĄ. Yerba mate je známá svĂ˝m přírodnĂ­m energetickĂ˝m náborem a mnoha zdravotnĂ­mi vĂ˝hodami, je ideálnĂ­ pro začátek dne nebo jako odpolednĂ­ povzbuzenĂ­.

10 in stock

Ingredients: Yerba mate tea.

Ingredience: Čaj Yerba maté.

Weight 0,500 kg