Pepito el original 80g

189,28

32 in stock

SKU: 7591206285269 Category:

EN- “Discover the authentic taste of Venezuela with Pepito El Original 80g. This delicious snack is a true Venezuelan delight, crafted with care to bring the essence of Venezuelan flavors to your fingertips. Enjoy the unique crunch and flavor that Pepito delivers.”

CZ- “Objevte autentickou chuť Venezuely s Pepito El Original 80g. Tato lahodná svačina je pravým venezuelským potěšením, vyrobeným s péčí, aby přinesla esenci venezuelských chutí až na vaše prsty. Užijte si jedinečnou křupavost a chuť, kterou Pepito nabízí.”