Juan Valdez Cafe Cumbre 250g

309,00

EN – Experience the pinnacle of Colombian coffee with Juan Valdez Cafe Molido Cumbre 250g. This premium coffee, meticulously roasted and ground, offers a rich and bold flavor that captures the essence of Colombian coffee excellence. Perfect for brewing your morning cup of joe or indulging in an afternoon coffee break, Juan Valdez Cafe Molido Cumbre promises a satisfying and aromatic experience with every sip. Elevate your coffee ritual with the distinguished taste of Juan Valdez.

CZ – Poznejte vrchol kolumbijské kávy s Juan Valdez Cafe Molido Cumbre 250g. Tato prémiová káva, pečlivě pražená a namletá, nabízí bohatou a odvážnou chuť, která zachycuje esenci kolumbijské kávové vynikající. Ideální pro přípravu vaší ranní šálku kávy nebo pro osvěžení během odpolední kávové přestávky, Juan Valdez Cafe Molido Cumbre slibuje uspokojivý a aromatický zážitek s každým douškem. Zvýšte svůj kávový rituál s výjimečnou chutí Juan Valdez.

1 in stock

Ingredients: 100% Colombian Arabica Coffee.

Ingredients: 100% kolumbijská káva Arabica.

Weight 0,250 kg